1+1=2 | Overheid koopt in bij MKB | Haagse Hogeschool

dinsdag 13 november
ARCHIEF

Introductie

Het MKB wordt wel gezien als de motor van onze economie. De overheid en semi-overheden willen zoveel mogelijk het MKB ondersteunen bij het verstrekken van opdrachten. Wat zijn dan de knelpunten waarom MKB en overheden elkaar niet altijd vinden? En hoe kunnen we zorgen dat overheid en MKB elkaar versterken? Let op: Inschrijvingen verlopen via de NEVI 

Tijdens het symposium welke wordt gehouden op 13 november a.s. in de Haagse Hogeschool te Den Haag wordt uiteengezet hoe Overheid en MKB dichter bij elkaar kunnen komen. Vanuit de diverse ministeries staat innovatie, economie en ontwikkeling hoog op de agenda. Siep Eilander (Directeur Faciliteiten- huisvesting- en inkoopbeleid Ministerie van BZK /CPO centrale overheden) geeft hierop een toelichting tijdens dit symposium ,welke wordt georganiseerd door NEVI, MKB R’dam, MKB Den Haag , Haagsche Business Club, Gemeente Den Haag, Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. 

Dat het voor MKB soms lastig is om overheidsopdrachten binnen te halen en dat MKB’ers niet altijd inschrijven door belemmeringen die door overheidsorganisaties worden opgeworpen deelt Bruno Tideman (voorzitter MKB R’dam / Wessel, Tideman en Sassen Advocaten) met de zaal. Gemeenten hebben baat bij een goed draaiend MKB. Werkgelegenheid staat steeds hoger op de agenda. Hoe ziet de gemeente Den Haag haar rol in deze? Aan de ene kant het stimuleren van het MKB en aan de andere kant hoe diezelfde gemeente de toegankelijkheid voor het MKB om in te schrijven op aanbestedingenopdrachten te vereenvoudigen. 

Tijdens het symposium wordt de samenhang tussen beiden uiteen gezet en op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt. Zijn er dan grote belemmeringen of juist kansen die de (nieuwe) aanbestedingswet het MKB alsmede de inkopers kunnen bieden. Prof. Drs. Jan Telgen (TU Twente / voorzitter NEVI Publiek) neemt ons hierin mee en laat zien op welke wijze het MKB en overheid elkaar ten dienste kunnen zijn. Als klap op de vuurpijl gaan MKB’ers en inkopers aan de hand van stellingen met elkaar in discussie tijdens het lagerhuisdebat. Dit debat wordt geleid door advocaat Gijs Verberne (Van Doorne). Deze dag wordt in goede banen geleid door dagvoorzitter Mirjam Kibbeling (Van Gansewinkel – Business Development / voorzitter NEVI NRS). 

In de hal van de Haagse Hogeschool is een markt met diverse kramen ingericht waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en onderling de banden versterken dan wel aanhalen. Leerlingen van de Haagse Hogeschool en van de Hogeschool R’dam geven korte presentaties over de onderzoeken en opdrachten die zij hebben uitgevoerd bij het MKB en (semi)overheden in relatie tot aanbestedingen. Juist zij kunnen een andere kijk geven aangezien zij niet direct betrokkene zijn en willen hun ervaringen graag met ons delen. 
Van belang is dat MKB en inkopers van elkaar kunnen leren. Waar loopt men tegen aan bij uitgezette opdrachten door overheden. Begrip voor elkaars standpunten en met elkaar bespreken van mogelijke belemmeringen en kansen. Deze bijeenkomst biedt volop kansen voor beide kanten om elkaar op te zoeken en kennis op te halen om deze in de dagelijkse praktijk toe te passen. 

Deelname aan het symposium is gratis, inschrijven is mogelijk via de website van de NEVI via de volgende link: http://www.nevi.nl/events/nevi-kringbijeenkomsten?onid=13890