Congres NEVI / MKB | Hogeschool Rotterdam

dinsdag 26 november
ARCHIEF

Introductie

26 november 2013 organiseren NEVI, MKB Rotterdam, MKB Den Haag, Hogeschool Rotterdam en Haagse Hogeschool, in samenwerking met Tendercoach, Facility Portal en de Haagsche Business Club het Symposium 1+1=2 Overheid koopt in bij MKB. De grote marktverkenning. Een symposium over inkoopkansen voor aanbestedende diensten en verkoopkansen voor het MKB:
● Is er een half jaar na de invoering van de Nieuwe Aanbestedingswet werkelijk    iets veranderd?
● Of heeft de jarenlang bediscussieerde Aanbestedingswet nog weinig merkbaar    effect gesorteerd?
● Zijn er nieuwe kansen voor zowel leveranciers als overheid?

De nadruk bij een aanbesteding ligt naar mening van menig MKB’er te veel op de procedure en rechtmatigheid hiervan. Aspecten als het clusteren van opdrachten en disproportionele eisen waren regelmatig gehoorde redenen van MKB’ers om niet in te schrijven op een aanbesteding. Inkopers aan de andere kant zijn vaak gebaat bij een intensievere regionale samenwerking, een goede prijs/kwaliteit verhouding en innovatieve oplossingen. Zaken waar het MKB een uitstekende rol in kan spelen.

En hoe zit het met de zachtere kant van inkoop en verkoop? Kun je door een goede combinatie van hard en soft skills tot een betere deal komen, en komt dit überhaupt wel tot uiting in de gunningscriteria? Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? Ook dit is een onderwerp wat deze dag aan bod komt!

Kijk voor meer informatie en het programma op: http://www.mkb-rotterdam.nl of druk op de knop 'programma' in het menu links op deze pagina.

Om u aan te melden voor het Symposium en één van de Workshops ga naar:
http://www.mkb-rotterdam.nl/inschrijven/ en gebruik de invitatiecode: 13MKB11A2

Een print van de online bevestiging dient u als gratis toegangsbewijs mee te nemen.